Blad 1 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ Parenteel van Derk Lamberts Zweers                      ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
Bestand:
D:\PG35\NL\DATA\DINAH
Datum:
23-08-2021
Selectie:
'Personen in parenteel van Derk Lamberts Zweers [23923]'
Sortering:
Per generatie

I
Derk Lamberts Zweers (de Kae), schip- of schuitmeester, geboren ca. 1706, overleden ca. 1766 te Hardenberg. Er heeft in Zwolle op 14-01-1728 ene Derk Swiers uit Hardenberg als koopman de kleine burgerschap verkregen voor f 35,-.
Ondertrouwd op 01‑04‑1731 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 29‑04‑1731 te Hardenberg met Fennegje Jansen Campherbeek, geboren ca. 1708 te Baalder, overleden 1768‑1811 te Hardenberg, dochter van Jan Hendriks Campherbeek en Hendrikjen NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lamme, geboren te Hardenberg, gedoopt op 01‑01‑1732 te Hardenberg, begraven op 09‑02‑1732 te Hardenberg, 39 dagen oud.
3.
Lammegien, dienstmeid, geboren te Hardenberg (tweeling), gedoopt op 19‑07‑1733 te Hardenberg, overleden te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, begraven op 05‑03‑1788 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof.
Ondertrouwd op 17‑04‑1767 te Amsterdam. Compareerden als vooren
Roelof Meelenberg, van Hardenberg, gereformeert, oud 28 jaren, in de Lauerierstraat, sijn moeder Aaltje Robberts te Hardenberg
&
Lamberta Sweers, van den Hardenberg, gereformeert, oud 31 jaren, op de Lelij gragt, haar moeder Fennegien Kamperbeek tot Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen ware, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Roelef Melenberg - Lambarta Sweers.
[opmerkingen] Hij moeders consent goet ingebragt. Sij moeders consent goet ingebragt.
Echtgenoot is Roelof Egberts Melenberg, 29 jaar oud, geboren te Ane, gedoopt op 24‑04‑1737 te Hardenberg, zoon van Egbert en Aaltje te Ane. Overleden te Amsterdam, 2de Blomdwarsstraat op 50-jarige leeftijd, begraven op 29‑02‑1788 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof, 05-07-1768: poorter van Amsterdam uit Ane onder Hardenberg: Roelof Meelenberg.
Zijn broer Jan Melenberg is in 1783 poorter, komende van Ane en van beroep boommaker.
28-03-1770: getuigen bij de doop van Johanna d.v. Lucas Schoemakers en Gritje Sweers zijn Roelof Meelenberg en Lambarta Sweers.
24-11-1773: getuigen bij de doop van Dirk Barend z.v. Lucas Schoemakers en Grietje Sweers zijn Roelof Meelenberg en Lamberta Sweers.
04-10-1775: getuigen bij de doop van Elijesebed d.v. Luikas Schoemaekers en Grijtije Sweers zijn Roelof Meelenberg en Leena de Winter.
07-12-1777: getuigen bij de doop van Henderica d.v. Lucas Schoemakers en Grietje Sweers zijn Roeloff Melenberg en Lambarta Sweers.
31-01-1779: getuigen bij de doop van Aaltje d.v. Jan Melenberg en Aaltje van Meurs zijn Roeloff Melenberg en Lambarta Zweerts.
28-03-1781: getuigen bij de doop van Gritije d.v. Lucas Schoemaekers en Gritije Sweers zijn Roelof Melenberg en Lambarta Sweers.
Zoon van Egbert Alberts Melenberg, meester timmerman, en Aaltje Roelofs Hobers (Robberts). Roelof en Lamberta hebben, voor zover bekend, geen kinderen gekregen.
Zij waren wel getuigen bij de doop van de kinderen van zus Grietje Sweers en Lucas Schoenmaker in Amsterdam: in maart 1770, november 1773, september 1775 (alleen Roelof), 1777 en in april 1781.

4.
Jan Hendrik (zie IIb).
5.
Berend (zie IIc).
6.
kind van Derk Lamberts, geboren voor 1742, begraven op 12‑02‑1742 te Hardenberg.
7.
Grietje (zie IId).

IIa
Jan Zweers (Jan Derksz. van de Kae), stadsdienaar, geboren te Hardenberg (tweeling), gedoopt op 19‑07‑1733 te Hardenberg, begraven op 02‑02‑1810 te Hardenberg op 76-jarige leeftijd. Jan wordt niet vermeld op de telling van de huisgezinnen in 1748 (waarschijnlijk diende hij toen ergens in de buurtschap).
Jan Derksz. Zweers was stadsdienaar en daardoor is er veel over hem bekend. In 1781 woont hij op de Höffte, hij leent dan geld. Een jaar later wordt hij aangesteld als momber (voogd) over de dochter van zijn zwager Hendrik Schepers.
In 1795 woont Jan met 6 personen op huisnr. 90. Dit huis op de Höffte is waarschijnlijk het ouderlijk huis. Hij komt voor op de lijst van stemgerechtigden in 29-5-1798, hij is dan 65 jaar. Op latere leeftijd hadden hij en zijn zoon bezittingen in Zwolle.
Zoon van Derk Lamberts Zweers (de Kae) (zie I) en Fennegje Jansen Campherbeek.
Ondertrouwd (1) op 23‑04‑1758 te Hardenberg met Aaltje Jansen Meinders, 30 jaar oud, geboren te Heemse, gedoopt op 16‑11‑1727 te Heemse, overleden ca. 1774 te Hardenberg, dochter van Jan Meinertsen (Mijners), knecht van bmr. Voltelen, en Jannegien Luggerts Hofsink.
Ondertrouwd (2) op 14‑01‑1775 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 03‑02‑1775 te Heemse, met attestatie van Hardenberg in Heemse getrouwd. Echtgenote is Jennechien Gerrits Schepers, 36 jaar oud, geboren te Brucht, gedoopt op 11‑05‑1738 te Hardenberg, overleden op 15‑06‑1811 te Hardenbergh op 73-jarige leeftijd (aangifte door: de buren G. Moeken, 34 jaar, schoenmaker en J.W. Weitkamp, 51 jaar, winkelier), dochter van Gerrit Hendriks Bokking (Schepers, Prinsen) en Geertje Hannessen Nijsink.
Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
Fredrik, geboren te Hardenberg, gedoopt op 19‑08‑1764 te Hardenberg. Jan Zweerts en Aaltjen Meijnders, Hardenberg Fredrik, overleden 1764‑1767.
3.
Frerik (Sweerts) (zie IIIb).
4.
Fennigjen, geboren te Hardenberg, gedoopt op 04‑11‑1770 te Hardenberg.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Albert, geboren te Hardenberg, gedoopt op 14‑07‑1776 te Hardenberg.
6.
Gerrit, geboren te Hardenberg, gedoopt op 28‑11‑1779 te Hardenberg.
7.
Geertjen (zie IIIc).

IIb
Jan Hendrik Zweers, slager, landbouwer, geboren te Hardenberg, gedoopt op 06‑10‑1736 te Hardenberg, overleden op 08‑02‑1808 te Hardenberg op 71-jarige leeftijd, nalatenschap vrij van belasting. Zoon van Derk Lamberts Zweers (de Kae) (zie I) en Fennegje Jansen Campherbeek.
Ondertrouwd op 09‑04‑1768 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 01‑05‑1768 te Hardenberg met Aaltje Jansen Brand V, 23 jaar oud, landbouwerse, geboren te Heemse (tweeling), gedoopt op 29‑11‑1744 te Heemse, ouders laten twee kinderen dopen, overleden op 28‑01‑1828 te Stad Hardenberg op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Hendrik Zweers, Jan Brand en Geertjen Derks.), 1824: Zij neemt een hypotheek bij G. Krull. Dochter van Jan Luggerts Hofsink (Brand), rietdekker, en Geertijn Egberts Warmink (Derks).
Uit dit huwelijk:
1.
Derk (Zweers) V (zie IIId).
2.
Geertruid (zie IIIe).
3.
Fennigje (zie IIIf).
4.
Jan, bouwknecht, koetsier in Gramsbergen, geboren op 01‑10‑1776 te Hardenberg, gedoopt op 13‑10‑1776 te Hardenberg, overleden op 25‑07‑1859 om 18.00 uur te Stad Hardenberg op 82-jarige leeftijd, signalement van Jan Zweers, gb. 10-10-1776 (in kleine map) en huwelijksafkondiging als koetsier.
Op 17 mei bijzitter bij borgstelling.

Ondertrouwd te Gramsbergen, gehuwd op 44-jarige leeftijd op 04‑05‑1821 te Stad Hardenberg met Margaretha Berends ten Brink (ten Brinke), 42 jaar oud, landbouwerse, geboren op 04‑04‑1779 te Lage (Duitsland), gedoopt op 05‑04‑1779 te Lage, overleden op 14‑01‑1854 om 16.00 uur te Gramsbergen, Achterhoek 52 op 74-jarige leeftijd, dochter van Berend ten Brink, linnenkoopman, en Aleida Revius (Stevens). Jan heeft voldaan aan nat.militie. {Zij was eerder ondertrouwd op 13‑04‑1805 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05‑05‑1805 te Hardenberg met Willem Hendriks van Eerde, schoenmaker, geboren ca. 1778 te Den Ham, overleden op 11‑03‑1820 te Stad Hardenberg, 20-11-1811: Koop half huis van Hendrik Hoffsink en Hendrica Meijerink in september l.l. op het Oosteinde aan de Voorstraat nr. 28, tussen de huizen van Jan Joost ten Broeke en Jan Willem Baarslag en de helft van het daarachter gelegen hofje, zie: https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0122&minr=773211&miview=inv2, zoon van Hendrik van Eerde, schoenmaker, en Maria Koks.}
5.
Gerrit Jan, geboren te Hardenberg, gedoopt op 29‑08‑1779 te Hardenberg, overleden ws. 1779.
6.
Gerrit Jan (zie IIIg).

IIc
Berend Zweers, kleermaker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 21‑11‑1738 te Hardenberg, overleden 1802‑1811. In 1795 was deze Berend waarschijnlijk representant (er woonde nog een Berend Zweers in Hardenberg, vandaar de toevoeging junior).
1773: Testament op de langstl. van Berent Dzn. Zweers en Hadewich Hendriks(=siekelijk, moeder van Hadewich is Geertruit Berends). Hadewich wordt geassisteerd door Jan Hendrik Zweers.
29-5-1779 verzoekt Berend Zweers als weduwnaar van Hadewich Hendriks (hij is dan nog geen 5 maand weduwnaar) te mogen hertrouwen.
2de huw met Egbertien Melenberg dochter van Aaltje Hobers weduwe van Egbert Melenberg.
kinderen: Derk, Geertruit en Hendricus Zweers, mombers Jan Derks Zweers en Egbert Hendriks, zuster bruid is Hendrikje Meelenberg geass. met Albert
Meelenberg, Jan Derksen Zweers, Jan Hendrik Zweers mede als momber van
Egbertien Hendriks, Berent Hendriks, Egbert Hendriks, Egbetyen Hendriks,
Luggert Assen en Geertruid Assen.
Stemgerechtigden 29-5-1798: Berend sr. 60 jaar.
Zoon van Derk Lamberts Zweers (de Kae) (zie I) en Fennegje Jansen Campherbeek.
Ondertrouwd (1) op 13‑04‑1771 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19‑05‑1771 te Hardenberg met Hadewich Hendriks Assen, 25 jaar oud, geboren te Rheezerveld, gedoopt op 20‑06‑1745 te Heemse, overleden 00‑01‑1779 te Hardenberg, dochter van Hendrik Egberts Assen (Egbertjes) en Geertruid Berends (Scholten).
Ondertrouwd (2) op 29‑05‑1779 te Hardenberg, dispensatie verleend door magistraat, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 27‑06‑1779 te Hardenberg met Egberdina Egberts Melenberg, geboren 1734 te Engeland in Ane, overleden op 13‑11‑1813 te Hardenbergh, dochter van Egbert Alberts Melenberg, meester timmerman, en Aaltje Roelofs Hobers (Robberts), 29-05-1779: huw. voorwaarden (Egbertje Meelenberg is de zus van zijn zwager Roelof te Amsterdam).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Derk, geboren te Hardenberg, gedoopt op 13‑09‑1772 te Hardenberg, overleden voor 1779.
2.
Derk (junior) (zie IIIh).
3.
Geertruid, geboren te Hardenberg, gedoopt op 04‑02‑1776 te Hardenberg, overleden na 1779.
4.
Hendrikus (zie IIIi).

IId
Grietje Zweers, dienstmeid, geboren te Hardenberg, gedoopt op 21‑09‑1746 te Hardenberg, overleden op 02‑12‑1811 om 02.30 uur te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, dochter van Derk Lamberts Zweers (de Kae) (zie I) en Fennegje Jansen Campherbeek.
Ondertrouwd op 15‑04‑1768 te Amsterdam. Compareerden als vooren
Lucas Schoemakers, van Ulsen, gereformeert, oud 27 jaren, op de Heeregragt, ouders doot, geadsisteert met Abraham Scholtink
&
Grietje Sweerus, van Hardenberg, gereformeert, oud 21 jaren, op de Keijsers gragt, haar moeder Fennigje Kampher Beek.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Lukas Schoemakers & Grietje Sweers
[opmerkingen] Sij moeders consent goet in gebragt.
Gehuwd voor de kerk te Amsterdam, Oudekerk (Hervormd). Eerste gebod 17 april, Tweede gebod 24 april, Derde gebod 1 meij 1768.
Lucas Schoemaakers & Gritje Sweris beide op de Heeregragt.
Echtgenoot is Lucas Hendriks Schoemakers, kleermaker, geboren 1741 te Uelsen, overleden te Amsterdam, begraven op 25‑05‑1798 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, 27-08-1771: Poorter van Amsterdam: kleermaker van Uelsen. Zoon van Hendrik Schoemakers.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna (zie IIIj).
2.
Femmetje, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 06‑10‑1771 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hendrijk Schoemaekers en Henderijkka van Regteren).
Ondertrouwd op 11‑11‑1803 te Amsterdam. Femmetje 30 jr Korte Prinsegragt 15 geass met moeder. Echtgenoot is Willem Lamwert, koffiebrander, geboren ca. 1777, overleden na 1811 te Amsterdam.
3.
Dirk Barend (zie IIIk).
4.
Elijesebed, geboren op 28‑09‑1775 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 04‑10‑1775 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof Meelenberg en Leena de Winter).
5.
Hendrika (zie IIIl).
6.
Hendrik, gedoopt (Hervormd) op 26‑09‑1779 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hendrik Schoemaekers en Aaltje Brant).
7.
Gritije, gedoopt (Hervormd) op 28‑03‑1781 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof Melenberg en Lambarta Sweers).
8.
Jan Hendrijk, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24‑05‑1782 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jan Hendrijk Meiijering en Anna Maerja Smit). Ds. Jacob van Nuijs Klinkenberg.
9.
Jan Hendrijk, gedoopt (Hervormd) op 24‑09‑1783 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan Sweers en Anna Marija Smit).
10.
Hendrik, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 22‑11‑1786 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan Sweers en Aaltje Brant), overleden op 09‑05‑1848 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Sophia van Buuren.
11.
Luckas, zeeman, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 14‑01‑1791 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Egbert Volkers en Hendrika van Regtern), overleden op 01‑02‑1853 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑09‑1814 te Amsterdam met Cornelia de Moree, winkelierster, geboren 1769 te Beusichem, dochter van Cornelis de Moree en Catharina van der Lingen. {Zij was eerder gehuwd voor 1814 met Simon Sijpesteijn, geboren ca. 1790, overleden voor 1814.}

IIIa
Derk Jan (Dirk Jan) Zweers, koopman, kantoorbediende, handelaar, geboren op 25‑03‑1759 te Hardenberg, gedoopt op 29‑04‑1759 te Hardenberg. Kint van Jan Sweers, alias de soon van de Kae en Aaltje. Overleden op 12‑01‑1825 om 4.00 uur te Zwolle op 65-jarige leeftijd. Achter het Water 215.Rouwadvertentie Zwolsche Courant. (Uit deze tak zijn vele advertenties te vinden). 1805: In de krant van 31 dec. 1805 wordt D.J. Zweers als provisor va het huis der wezen te Stad Zwolle genoemd.
1815: koopman
1819: koopman (Dirk Jan)
, zoon van Jan Zweers (Jan Derksz. van de Kae) (zie IIa) en Aaltje Jansen Meinders.
Ondertrouwd op 25‑10‑1788 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10‑11‑1788 te Zwolle met Anna Johanna Jansen Wernink, 24 jaar oud, geboren op 04‑10‑1764 te Zwolle, overleden op 20‑12‑1837 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan Wernink en Reintje Vrijhof.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie IVa).
2.
Reijnier (zie IVb).
3.
Jansien (zie IVc).
4.
Aleijda Johanna, geboren op 07‑02‑1795 te Zwolle, gedoopt op 11‑02‑1795 te Zwolle, overleden op 27‑03‑1872 om 10.00 uur te Zwolle, Voorstraat op 77-jarige leeftijd.
5.
Hendrika, geboren op 14‑03‑1796 te Zwolle, gedoopt op 20‑03‑1796 te Zwolle, overleden op 04‑01‑1854 om 07.00 uur te Zwolle op 57-jarige leeftijd. Diezerstraat. ongehuwd.
6.
Anna, geboren op 20‑04‑1797 te Zwolle, gedoopt op 25‑04‑1797 te Zwolle, overleden op 04‑07‑1797 te Zwolle, 75 dagen oud.
7.
Albertus Jacobus, militair, geboren op 27‑06‑1798 te Zwolle, gedoopt op 02‑07‑1798 te Zwolle, overleden op 14‑05‑1829 te Haarlem op 30-jarige leeftijd.
8.
Antoni Samuel, geboren op 09‑07‑1800 te Zwolle, gedoopt op 03‑08‑1800 te Zwolle, overleden 00‑09‑1800 te Zwolle, begraven op 11‑09‑1800 te Zwolle, in de Broerenkerk.
9.
Geesjen, geboren op 22‑06‑1801 te Zwolle, gedoopt op 02‑07‑1801 te Zwolle, overleden op 07‑11‑1815 om 12.00 uur te Zwolle op 14-jarige leeftijd. Kleine Aa 215.
10.
Anna Johanna, geboren op 17‑09‑1803 te Zwolle, gedoopt op 17‑10‑1803 te Zwolle, overleden 00‑11‑1804 te Zwolle, begraven op 26‑11‑1804 te Zwolle, in de Broerenkerk.
11.
Hendricus Arnoldus, geboren op 31‑10‑1805 te Zwolle, gedoopt op 25‑11‑1805 te Zwolle, vermoedelijk dezelfde als Arnoldus-Hendrikus Zweers overleden 18-7-1840
37 jaar ongehuwd te Willemsen NO Indie.

13.
Antonia Anna Elisabeth, geboren op 24‑05‑1808 te Zwolle, gedoopt (N.H.) op 23‑06‑1808 te Zwolle, overleden op 16‑09‑1808 te Zwolle, 115 dagen oud, begraven op 20‑09‑1808 te Zwolle, in de Broerenkerk, overleden aan een uitterende ziekte.

IIIb
Frerik Zweers (Sweerts), timmerman, gemeentebode, exploiteur van 't vredegerigt, geboren op 09‑05‑1767 te Hardenberg, gedoopt op 10‑05‑1767 te Hardenberg. Jan Derk Sweerts en Aaltjen Meijnders, Hardenberg Frerik, overleden op 23‑08‑1835 te Stad Hardenberg op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Zweers (Jan Derksz. van de Kae) (zie IIa) en Aaltje Jansen Meinders.
Ondertrouwd (1) op 24‑08‑1793 te Hardenberg en 19-08 te Neuenhaus, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15‑09‑1793 te Hardenberg met Elizabeth van Dorsten, geboren 1768 te Zwartsluis, overleden op 28‑05‑1811 te Hardenbergh, dochter van Arend van Dorsten (Dorssen) en Gesiena (Seintjen) Anthonie Kuiks.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 07‑07‑1814 te Hardenberg met Johanna Elisabeth Zweers, 34 jaar oud, geboren op 12‑12‑1779 te Hardenberg, gedoopt op 16‑12‑1779 te Hardenberg, overleden op 27‑02‑1837 te Stad Hardenberg op 57-jarige leeftijd. Hsndtekening Aanna Elizabet Zweers op huw.bijl. Dochter van Jan Hendrik Zweers, schipper, landbouwer, en Geertje (Geertruid, Johanna) Jansen Venebrugge.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aaltje (zie IVe).
2.
Gerrit, geboren op 17‑03‑1797 te Hardenberg, gedoopt op 19‑03‑1797 te Hardenberg, begraven op 15‑12‑1809 te Nijenstede op 12-jarige leeftijd.
3.
Jennigje, geboren op 30‑11‑1799 te Hardenberg, gedoopt op 01‑12‑1799 te Hardenberg, overleden 1800 te Hardenberg.
4.
Jennigjen (zie IVf).
5.
Arentdiena, geboren op 16‑04‑1804 te Hardenberg, gedoopt op 22‑04‑1804 te Hardenberg.
6.
Jan, dagloner, schutter in de Belgische Opstand (Ambt Hardenberg), geboren op 07‑05‑1807 te Hardenberg, gedoopt op 10‑05‑1807 te Hardenberg, overleden op 26‑08‑1833 om 23.00 uur te Stad Hulst op 26-jarige leeftijd, 26 jaren oud, wonende te Ambt Hardenberg. (Jan laat twee zilveren oorringetjes na.).
7.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Elisabeth, geboren op 13‑08‑1816 te Hardenbergh, overleden op 19‑12‑1840 om 22.00 uur te Stad Hardenberg op 24-jarige leeftijd.
10.
Johannes (zie IVi).

IIIc
Geertjen Zweers, geboren te Hardenberg, gedoopt op 17‑06‑1781 te Hardenberg, overleden op 22‑01‑1814 te Hardenbergh op 32-jarige leeftijd, dochter van Jan Zweers (Jan Derksz. van de Kae) (zie IIa) en Jennechien Gerrits Schepers.
Ondertrouwd op 10‑10‑1804 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11‑11‑1804 te Hardenberg met Lambert Hendriks, 26 jaar oud, dagloner, landbouwer, geboren op 11‑10‑1778 te Magele, gedoopt op 11‑10‑1778 te Den Ham. Hendrik Lamberts van den Fokkert te Meer en Janna Garrits van 't Abbink te Almelo, wonende nu beide te Magelde: Lambert. Overleden op 15‑01‑1820 te Stad Hardenberg op 41-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Lamberts Broekkotte, landbouwer, en Janna Gerrits Abbink (Abberink), landbouwerse. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10‑11‑1815 te Hardenberg met Janna Zweers, 45 jaar oud, geboren te Hardenberg, gedoopt op 29‑07‑1770 te Hardenberg, overleden op 13‑12‑1853 te Stad Hardenberg op 83-jarige leeftijd, dochter van Engbert Zweers, tapper, herbergier, logementhouder, en Aaltje Hendriks Goorhuis.}
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Jan Fokkert, korporaal, geboren op 23‑02‑1808 te Hardenberg, gedoopt op 06‑03‑1808 te Hardenberg. Lambert Hendriks en Geertien Zweers, Hardenberg Jan, overleden op 29‑02‑1844 te Menado, Oost Indië op 36-jarige leeftijd. Lambert en Geertrui Zweers te Hardenberg, of hunne wettige erfgenamen kunnen aan 't Ministerie van Koloniën ontvangen f 53.77, nagelaten door hun zoon Jan Fokkert, in 1838 naar O. Indië vertrokken, en aldaar te Menado, als korporaal op den 29 Febr. 1844 overleden.
(bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 08-10-1847)
.
3.
Jannes Fokkert, geboren op 01‑10‑1810 te Hardenberg, gedoopt op 07‑10‑1810 te Hardenberg. Lambert Hendriks en Geertje Zweers, Hardenberg Jannes, overleden op 16‑02‑1812 te Hardenbergh op 1-jarige leeftijd.

IIId
Derk Zweers (Zweers) V, dienstknecht, slagter, vleeschhouwer, geboren te Stad Hardenberg, gedoopt op 22‑01‑1769 te Hardenberg, overleden op 22‑01‑1849 te Stad Hardenberg op 80-jarige leeftijd. Memorie van Successie te Ommen: nr.15, zie aantekeningen memorie van Derk Zweers 20-7-1849. Zoon van Jan Hendrik Zweers (zie IIb) en Aaltje Jansen Brand V, landbouwerse.
Ondertrouwd op 23‑07‑1791 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21‑08‑1791 te Hardenberg met Cornelia Gerrits Bruggink (van Bruggen, Windmaakers?) V, 27 jaar oud, landbouwer, geboren te Hardenberg, gedoopt op 15‑01‑1764 te Hardenberg. Gerrit Bruggink en Abdina Seijne, Hardenberg Cornelia, overleden op 05‑12‑1837 te Stad Hardenberg op 73-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Cornelissen Bruggink (ten Bruggen) en Albertje Seinen van 't Holt.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik (zie IVk).
2.
Gerrit (zie IVl).
3.
Aaltje (zie IVm).
4.
Diena (zie IVn).

IIIe
Geertruid Zweers, winkelierse te Amsterdam; 1822 en 1823 en 1828: gistkoopster, geboren te Hardenberg, gedoopt op 02‑09‑1770 te Hardenberg, overleden op 08‑01‑1842 om 20.00 uur te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 120 op 71-jarige leeftijd, oud 73 jaar. Dochter van Jan Hendrik Zweers (zie IIb) en Aaltje Jansen Brand V, landbouwerse.
Ondertrouwd op 07‑10‑1791 te Amsterdam. Compareerden als vooren
Johannes Brautigam van Imminkhausen in Hessen Cassel, gereformeert, oud 27 jaren, op de Anjeliersgragt hoek van de Korte Tuindwarsstraat, ouders dood, geadsisteert met Jozeph Soster op de Warmoesgragt.
Geertruij Sweeres van den Hardenberg in Overijssel, gereformeert, oud 23 jaren, in de Vijzelstraat bij de Kijzersgragt, ouders dood, geadsisteert met Trijntje van den Berg in de St. Nicolaasstraat bij 't Holl.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Johannes Brautigam - [bruid zet kruisje]
, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25‑10‑1791 te Amsterdam met Johannes Brautigam, 1820: gestkoper, geboren 1764 te Emminkhausen, overleden op 04‑12‑1821 te Amsterdam, zoon van N.N. Brautigam.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Gertruij (zie IVo).
2.
Alieda Hendrika Bräutigam, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 06‑11‑1794 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Jan Hendrik Zweers en Aaltje Brand, pastor Anthonius Kuijper).
4.
Cornelia Bräutigam (tweeling), gedoopt (Hervormd) op 23‑03‑1797 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Dirk Zweers en Cornelia Windmaakers), begraven op 14‑08‑1800 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd, nazien, is dit de goede?
5.
Christina, geboren op 26‑03‑1799 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 03‑04‑1799 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Johann Christof Brautigam).
6.
Johannes, gistkoper, geboren op 22‑06‑1800 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 27‑06‑1800 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Johannes Brautigam), overleden op 19‑11‑1847 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12‑07‑1820 te Amsterdam met Anna Hendriks de Bruijn, geboren 1801 te Amsterdam, dochter van Hendrik de Bruijn, tabakswinkelier, en Joanna Kukalus.
7.
Georgena, geboren op 19‑04‑1802 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 23‑04‑1802 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Johan George Brautigam), overleden op 29‑07‑1858 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07‑08‑1822 te Amsterdam met Jacob Jacobs Jongerling, blikslager, geboren 1799 te Amsterdam, overleden na 1842, zoon van Jacob Jongerling en Chriesstienna Elisabeth Rust.
8.
Hendrika, geboren op 05‑05‑1804 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 10‑05‑1804 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Hendrik Zweers). Hemelvaartsdag, overleden op 10‑03‑1833 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 28‑05‑1823 te Amsterdam met Henricus Josephus Antonies van Moorsel, mr. metselaar, geboren ca. 1798 te Amsterdam, overleden voor 1828, zoon van Antonij van Moorsel en Maria Roosenburg.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 03‑09‑1828 te Amsterdam met Gerrit Hendrikussen Hendriks, tuinier, wednr. van Martje van Heechtscheiding, geboren ca. 1798 te Zwolle, zoon van Hendricus Hendriks, landbouwer, en Barta van der Vegte.
9.
Johan George (zie IVq).

IIIf
Fennigje Zweers, geboren te Hardenberg, gedoopt op 13‑03‑1774 te Hardenberg, overleden op 10‑02‑1837 om 09.00 uur te Amsterdam, Amstelstraat hoek Botermarkt 60 op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik Zweers (zie IIb) en Aaltje Jansen Brand V, landbouwerse.
Samenwonend (1) 1792 te Amsterdam, ondertrouwd voor 1792 met Eefert van Wijnkoop.
Ondertrouwd (2) op 10‑04‑1801 te Amsterdam. Compareerden als vooren
Jan Veenenburg van Amsterdam, gereformeert, oud 25 jaren in de Romijns armsteeg, ouders dood, geadisteert met consent van diaconen.
&
Femmetje Sweerus van Hardenberg, gereformeert, oud 25 jaren op 't Cingel bij d' oude Spiegelstraat, geadsisteert met consent van haar vader Jan Hendrik Sweerus woont te Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseeren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Veenenburg & kruisje.
[opmerkingen] Hij diaconen consent goed. Zij vaders consent goed.
Echtgenoot is Jan Cornelissen Veenenburg, 24 jaar oud, timmerman, geboren op 06‑10‑1776 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 08‑12‑1776 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Pieter Veenenburg en Kaatje Boetberg), overleden op 30‑01‑1854 om 05.30 uur te Amsterdam, Kerkstraat 293 op 77-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Veenenburg en Catharina Mulhuisen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Eefert, geboren op 14‑01‑1793 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 20‑01‑1793 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jan Hendrik Zweers en Aaltje Brand).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Johanna Maria (zie IVr).
3.
Maria Pieterronela, geboren op 28‑02‑1808 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 06‑03‑1808 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Pieter Snitker en Mietie Veenenburg).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑04‑1834 te Amsterdam met Johannes Hendriks Kuijt, kleermaker, geboren 1801 te Amsterdam, zoon van Hendrik Kuijt en Cornelia van der Haasen.
4.
Alida (zie IVs).

IIIg
Gerrit Jan Zweers, schoenmaker, landbouwer, dagloner, geboren op 18‑03‑1781 te Hardenberg, gedoopt op 21‑03‑1781 te Hardenberg, overleden op 07‑06‑1831 te Rheezerveen op 50-jarige leeftijd, begraven op 07‑06‑1831 te Heemse, 1832 Hardenberg Gerrit Jan Zweers, dagl. legnr.210a: A807, 873a 1814 Achterstraat 79, 32 jr, 1 kind, zoon van Jan Hendrik Zweers (zie IIb) en Aaltje Jansen Brand V, landbouwerse.
Ondertrouwd (1) op 12‑09‑1807 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04‑10‑1807 te Hardenberg met Marregien Hendriks Welleweerd, 21 jaar oud, geboren te Hardenberg, gedoopt op 10‑09‑1786 te Hardenberg, 10 september 1786 Hendrik Welleweerd en Jannigjen Woelders, Hardenberg Marrigjen. Overleden op 03‑08‑1812 te Hardenbergh op 25-jarige leeftijd, dochter van Hendrik (Hendricus) Hendriks Welleweerd (Welweert), landbouwer, handwerksman, en Jannegje Hendriks Woelders.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 30‑10‑1813 te Gemeente Hardenberg (getuige(n): Berent Zweers Engbtzn., 36 jaar, schipper en J.H. Zweers J.Hzn., 32 jaar, kuiper beide niet verwant). Twaalf uur met Fennegin Hendriks Maarlink (Weggebacker), 23 jaar oud, landbouwerse, geboren te Laar, gedoopt (N.H.) op 13‑06‑1790 te Laar, overleden op 16‑01‑1866 te Stad Hardenberg op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Alberts Maarlink (Marink, Marlink), landbouwer, en Zwaantjen Hendriks Welleweerd (van de Welle), cultivatrice.
Uit het eerste huwelijk:
1.
een kind van Gerrit Jan, geboren ca. 1808, overleden op 30‑03‑1808 te Hardenberg/Gramsbergen.
2.
Jennechien (zie IVt).
3.
Aaltjen, geboren op 13‑11‑1811 te Hardenbergh, gedoopt op 24‑11‑1811 te Hardenberg. Gerrit Jan Zweers en Marchien Welleweerd, Hardenberg Aaltjen
, overleden op 19‑08‑1813 te Hardenbergh op 1-jarige leeftijd (aangifte door: buren: Frederik Zweers, 44 jaar, timmerman en Gerrit Moeken, 36jaar, schoenmaker.).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hermannus, dagloner, arbeider, geboren op 26‑02‑1814 te Hardenbergh (gezindte: N.H.), overleden op 10‑10‑1878 om 18.00 uur te Stad Hardenberg op 64-jarige leeftijd. Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 6-10-1876 no. 657.
 
"Aan de Officier van Justitie de Deventer. De persoon van Hermannus Zweers G.J.zn alhier heeft van U.Ed.A. een bevel ontvangen om zich op den 11e october 's morgens voor 12 uur aan te melden ten parkette te Deventer, tot het ondergaan eener gevangenisstraf van vier dagen. Genoemden persoon is niet in staat wegens ouderdom en lichaamsgebreken de reis naar Deventer te voet af te leggen, dientengevolge neem ik de vrijheid U.Ed.A. namens hem te verzoeken, hem zijne straf te ondergaan, in eenzame opsluiting in de kantonnale gevangenis te Ommen. Daar hij zeer behoeftig is kan hij ook geen gebruik maken van de hier bestaande wagendiensten naar 't stations Dedemsvaart en verder per spoor.
 
 
Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 16-6-1877, no. 86.
 
"In voldoening aan U. Ed. Achtb. missive d.d. 8 dezer Litt. B no. 537 heb ik de eer hierbij aan U Ed. A. te doen toekomen de daarbij bedoelde processen verbaal van verhoor, onder terugzending van het bijgevoegde procesverbaal, en voortst te berigten, dat Hermannes Zweers G.J.zn. alhier niet gunstig bekend staat. Meermalen is hij met de justitie in aanraking geweest; het laatst in het vorige jaar wegens diefstal van een houten paal, waarvoor hij te Deventer gevangenisstraf heeft ondergaan, terwijl ten nadeele van zijne nicht Hendrikjen Pas niets bekend is. De grond in kwestie is door Jan Willem Smeelink aangekocht bij publieke verkoop door den notaris Van der Meulen op den 19. mei 1866 alsmede de grond waarop het huisje van Zweers is gebouwd, dientengevolge is ook het bedoelde huisje bij het kadaster ten name van Smeelink gebragt".

5.
Zwaantjen, geboren op 20‑03‑1816 om 22.00 uur te Hardenbergh, overleden op 07‑03‑1818 om 08.00 uur te Hardenbergh op 1-jarige leeftijd.
6.
Marrigjen (zie IVu).
7.
Jan Hendrik (zie IVv).
8.
Zwaantjen (zie IVw).
9.
Aaltjen, geboren op 19‑07‑1824 te Stad Hardenberg, overleden op 21‑10‑1826 te Stad Hardenberg op 2-jarige leeftijd (aangifte door: vader G.J. Zweers en buur Berend Zweers JHzn., 43, schipper.).
10.
Hendrik, geboren op 23‑08‑1828 te Stad Hardenberg, overleden op 08‑08‑1830 te Rheezerveen op 1-jarige leeftijd.

IIIh
Derk Zweers (junior), kleermaker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 06‑03‑1774 te Hardenberg, overleden op 28‑02‑1853 te Stad Hardenberg op 78-jarige leeftijd, 1806 diaken D. Zweers Bzn. Zoon van Berend Zweers (zie IIc) en Hadewich Hendriks Assen.
Ondertrouwd op 06‑05‑1797 te Hardenberg met Jannigjen Gerrits Beltman, 25 jaar oud, geboren te Ane, gedoopt op 20‑04‑1772 te Hardenberg, overleden op 09‑10‑1843 om 09.00 uur te Stad Hardenberg op 71-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jansen Beltman, landbouwer te Ane, en Hendrikjen Lucassen Bieleveld (Hinne van Bileveld).
Uit dit huwelijk:
1.
Hadewich, dienstmeid te Amsterdam, geboren op 30‑06‑1798 te Hardenberg, gedoopt op 01‑07‑1798 te Hardenberg, overleden op 25‑01‑1856 te Stad Hardenberg op 57-jarige leeftijd.
2.
Hendrikjen (Henderkjen), dienstmaagd, geboren op 26‑01‑1801 te Hardenberg, gedoopt op 01‑02‑1801 te Hardenberg, overleden op 24‑07‑1821 te Stad Hardenberg op 20-jarige leeftijd.
3.
Berend, geboren op 22‑09‑1802 te Hardenberg, gedoopt op 26‑09‑1802 te Hardenberg, overleden op 14‑09‑1817 om 17.00 uur te Hardenbergh op 14-jarige leeftijd.
4.
Gerritdina, geboren op 14‑02‑1806 te Hardenberg, gedoopt op 16‑02‑1806 te Hardenberg, overleden op 09‑10‑1887 te Stad Hardenberg op 81-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/15, zerk 77).
5.
Egbert Jan, geboren op 07‑12‑1807 te Hardenberg, gedoopt op 20‑12‑1807 te Hardenberg, overleden op 15‑05‑1808 te Hardenberg, 160 dagen oud.
6.
Elisabeth (zie IVx).

IIIi
Hendrikus Zweers, kleermaker, geboren op 31‑03‑1778 te Hardenberg, vlgs klapper 1777, gedoopt (N.H.) op 05‑04‑1778 te Hardenberg, overleden op 08‑10‑1857 te Heemse op 79-jarige leeftijd, zoon van Berend Zweers (zie IIc) en Hadewich Hendriks Assen.
Ondertrouwd op 22‑05‑1802 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21‑06‑1802 te Hardenberg met Gesine Everts Santman, 27 jaar oud, geboren te Hardenberg, gedoopt op 27‑11‑1774 te Hardenberg, overleden op 16‑07‑1854 te Stad Hardenberg op 79-jarige leeftijd. Heeft in 1829 rheumatiek in de rechterhand. Dochter van Evert Hendriks Santman, schipper, burgemeester, en Hermanna Elisabeth Jansen Baarslag.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina (zie IVy).
2.
3.
Hermanna Elizabeth (zie IVaa).

IIIj
Johanna Schoemakers, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 28‑03‑1770 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof Meelenberg en Lambarta Sweers), dochter van Lucas Hendriks Schoemakers, kleermaker, en Grietje Zweers (zie IId).
Ondertrouwd op 12‑12‑1794 te Amsterdam. Johanna 25 jaar, Buiten Brouwersstraat geass. met vader Lucas Schoemaker en Jan Willem wednr. van Cath. Jelate, Goudbloemstraat, `t Hage. Echtgenoot is Jan Willem Broekman, geboren ca. 1760 te Den Haag. {Hij was eerder ondertrouwd voor 1794, gehuwd voor de kerk voor 1794 met Catharina Jelate, overleden voor 1794.}
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, gedoopt (Hervormd) op 27‑03‑1795 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Andries Broekman en Alida Broekman).

IIIk
Dirk Barend Schoemakers, kleermakersknegt, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24‑11‑1773 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof Meelenberg en Lamberta Sweers), overleden op 07‑07‑1850 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Lucas Hendriks Schoemakers, kleermaker, en Grietje Zweers (zie IId).
Ondertrouwd op 08‑04‑1803 te Amsterdam. Compareerden als vooren
Dirk Barend Schoemakers van Amsterdam, gereformeert, oud 29 jaren, in de Buiten Brouwers Straat nummer 29, geadsisteert met zijn moeder Grietje Swerus op de Korte Prinsengragt
&
Roelofjen Schuldink van den Hardenberg, gereformeert, oud 29 jaren, op de Kijzersgragt over de Groenl. pakh. naast 't Fontijnhofje, geadsisteert met consent van haar vader Jan Schuldink wonende aan den Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseeren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] DB Schoemakers & Roelefien Schuldink.
[opmerkingen] Zij vader consent goed.
Echtgenote is Roelofje Jansen Schuldink, 30 jaar oud, geboren te Ane, gedoopt op 20‑12‑1772 te Hardenberg, overleden op 04‑05‑1846 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan (Jannes) Jannessen Schuldink en Gesina Egberts Campherbeek, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucas (zie IVab).

IIIl
Hendrika Schoemakers, gedoopt (Hervormd) op 07‑12‑1777 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Roeloff Melenberg en Lambarta Sweers), dochter van Lucas Hendriks Schoemakers, kleermaker, en Grietje Zweers (zie IId).
Kinderen:
1.
Willem, geboren op 04‑04‑1808 te Amsterdam (tweeling), gedoopt (Hervormd) op 10‑04‑1808 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Willim Lamwers en Fim Schoemakers), overleden op 06‑11‑1869 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, tweeling, zoon van Casparius Glorius.
Gehuwd met Johanna Jacoba Eleonora van Heusden.
2.
Vimia Engeliena, geboren op 04‑04‑1808 te Amsterdam (tweeling), gedoopt (Hervormd) op 10‑04‑1808 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Willim Laamwers en Fim Schoemakers), dochter van Casparius Glorius.
3.
Hermanus, geboren op 16‑02‑1810 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 04‑03‑1810 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Hendrik Schoemakers en Grietje Zweers), zoon van Casparius Glorius.

IVa
Jan Zweers, koopman, aanspreker, geboren op 04‑07‑1790 te Zwolle, gedoopt op 05‑07‑1790 te Zwolle, overleden op 11‑11‑1837 om 23.30 uur te Zwolle op 47-jarige leeftijd. Wolleweverstraat. 1819: koopman
1826: koopman
, zoon van Derk Jan (Dirk Jan) Zweers (zie IIIa) en Anna Johanna Jansen Wernink.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 22‑12‑1819 te Zwolle met Geertrui Damman, 27 jaar oud, geboren op 05‑03‑1792 te Zwolle, overleden op 23‑08‑1825 te Zwolle op 33-jarige leeftijd, overlijdensbericht krant, dochter van Willem Damman, looijer, en Lutgerdina Cramer.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20‑12‑1826 te Zwolle. Dispensatie KB 06 04 1826 met Antje Petronella Damman, 32 jaar oud, geboren op 24‑12‑1793 te Zwolle, overleden na 1837, dochter van Willem Damman, looijer, en Lutgerdina Cramer. {Zij was ook ooit gehuwd met Onno Jansen van Diepenbroek, overleden voor 1826.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Derk Jan, geboren op 03‑09‑1820 te Zwolle, overleden op 29‑12‑1825 om 20.00 uur te Zwolle, Steenstraat 54 op 5-jarige leeftijd.
2.
Lutgerdina Fenna Margaretha, geboren op 15‑09‑1821 te Zwolle, overleden op 05‑05‑1826 om 15.00 uur te Zwolle, Steenstraat 59 op 4-jarige leeftijd.
3.
Reinier Albertus, geboren op 15‑11‑1822 te Zwolle, overleden op 16‑01‑1823 om 21.00 uur te Zwolle, Melkmarktsteeg 54, 62 dagen oud.
5.
Reinier Hermannes, geboren op 26‑05‑1825 te Zwolle, overleden op 09‑08‑1825 om 08.00 uur te Zwolle, Steenstraat 54, 75 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Geertrui, geboren op 22‑10‑1827 te Zwolle.
7.
Hendrika Johanna, geboren op 20‑06‑1830 te Zwolle, overleden op 27‑09‑1830 om 22.00 uur te Zwolle, Nieuwmarkt 176, 99 dagen oud.
8.
Anna Johanna, geboren op 25‑11‑1831 te Zwolle, overleden op 21‑02‑1832 om 08.00 uur te Zwolle, Nieuwe Markt 176, 88 dagen oud.

IVb
Reijnier Zweers, koopman, geboren op 15‑03‑1792 te Zwolle, gedoopt op 19‑03‑1792 te Zwolle, overleden op 28‑06‑1847 om 21.00 uur te Zwolle op 55-jarige leeftijd. Diezerstraat. Zoon van Derk Jan (Dirk Jan) Zweers (zie IIIa) en Anna Johanna Jansen Wernink.
Ondertrouwd op 18‑05‑1820 te Zwolle met Klaasiena Arendina Johannessen Kraamer, 30 jaar oud, gedoopt (Hervormd) op 16‑05‑1790 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Nicolaas Boumeester en Elsje Weijsinck), overleden op 07‑03‑1867 te Zwolle op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Kramer en Gezina Bouwmeester, zwager/Herman Jans Klinkert/.
Uit dit huwelijk:
2.
Gesiena Johanna, geboren op 18‑03‑1827 te Zwolle, overleden op 27‑07‑1828 om 01.00 uur te Zwolle op 1-jarige leeftijd. Diezerstraat 8.

IVc
Jansien Zweers, geboren op 07‑11‑1793 te Zwolle, gedoopt op 10‑11‑1793 te Zwolle, overleden op 08‑02‑1888 om 02.30 uur te Zwolle op 94-jarige leeftijd. Diezerstraat. Dochter van Derk Jan (Dirk Jan) Zweers (zie IIIa) en Anna Johanna Jansen Wernink.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13‑04‑1815 te Zwolle, 30 maart advertentie met Hermen Jan (Harmen Jan) Klinkert (Jans), 23 jaar oud, koopman, geboren op 04‑07‑1791 te Zwolle, overleden vo 1888, zoon van Willem Klinkert en Hendrina Pennink.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Geziena, geboren op 18‑02‑1816 te Zwolle.
2.
Hendriena, geboren op 15‑02‑1817 te Zwolle.
3.
Willemina Johanna, geboren op 14‑01‑1819 te Zwolle.
4.
Aleida Johanna, geboren op 05‑06‑1821 te Zwolle.
5.
Hermanna Jansje, geboren op 27‑10‑1823 te Zwolle.
6.
Willem Hendrik, geboren op 23‑05‑1826 te Zwolle.
7.
Clasiena Christiena, geboren op 03‑02‑1828 te Zwolle.
8.
Jansje (zie Vc).
9.
Willem, geboren op 18‑12‑1833 te Zwolle.
10.
Diedericka Johanna, geboren op 08‑02‑1837 te Zwolle, overleden op 11‑02‑1837 te Zwolle, 3 dagen oud.

IVd
Johanna Zweers (ouders nazien), braaister, geboren ca. 1808, overleden na 1833 te Zwolle, dochter van Derk Jan (Dirk Jan) Zweers (zie IIIa) en Anna Johanna Jansen Wernink.
Kind:
1.
Derk Jan Zwiersen, geboren 1830, overleden op 17‑01‑1833 om 01.00 uur te Zwolle. Waterstraat.

IVe
Aaltje Zweers, geboren op 31‑12‑1794 te Hardenberg, gedoopt op 04‑01‑1795 te Hardenberg, 4 januari 1795 31 december 1794 Fredrik Zweers en Elizabeth van Dorsten,
Hardenberg Aaltjen.
Overleden op 16‑05‑1865 te Stad Hardenberg op 70-jarige leeftijd. Mem.v.Succ.2-12-1865/12-9-1865 testament/boedelscheiding 27-12-1880. Dochter van Frerik Zweers (Sweerts) (zie IIIb) en Elizabeth van Dorsten.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑05‑1816 te Hardenberg met Hendrik Gerrits Kamphuis, 26 jaar oud, kleermaker, dagloner, militair in het leger van Napoleon, geboren op 19‑03‑1790 te Hardenberg, gedoopt op 21‑03‑1790 te Hardenberg, overleden op 08‑08‑1856 te Stad Hardenberg op 66-jarige leeftijd, conscrit 1810 Hardenberg 03: 28-01-1812 loting en 13-02-1812 examen: 03. Hendrik Kamphuis uit Hardenberg, in dienst.
Eenheid:
33e Regiment Lichte Infanterie
Geregistreerde:
Henry Kamphuis
Geboortedatum:
19-03-1790
Geboorteplaats:
Hardenberg
Stamboeknummer:
4497
Vader:
Gerrit Kamphuis
Moeder:
Derkje Hendriks
Bewaarplaats:
Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD:
22Yc235
, zoon van Gerrit Kamphuis, kleermaker, en Derkje Hendriks Slotman.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren op 03‑06‑1817 om 12.00 uur te Hardenbergh (aangifte door: Gerrit Moeken, 39 jaar en Gerrit Jan Zweers, 36 jaar, beide schoenmakers te Stad Hardenberg.), gedoopt op 08‑06‑1817 te Hardenberg, overleden op 23‑07‑1817 om 04.00 uur te Hardenbergh, 50 dagen oud.
2.
Gerrit, geboren op 30‑01‑1819 te Stad Hardenberg, gedoopt op 28‑02‑1819 te Hardenberg, overleden op 18‑07‑1845 om 21.00 uur te Stad Hardenberg op 26-jarige leeftijd.
3.
Elizabeth (zie Vd).
4.
Gerritdiena, geboren op 26‑09‑1823 te Stad Hardenberg, overleden op 29‑09‑1824 te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.
5.
Gerrit Willem, geboren op 24‑08‑1825 te Stad Hardenberg, overleden op 18‑11‑1827 te Stad Hardenberg op 2-jarige leeftijd.
6.
Gerritdiena, geboren op 27‑10‑1828 te Stad Hardenberg, overleden op 19‑10‑1830 om 23.00 uur te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.

IVf
Jennigjen Zweers, dienstmeid, arbeidster, landbouwster, geboren op 29‑01‑1801 te Hardenberg, gedoopt op 01‑02‑1801 te Hardenberg, overleden op 10‑12‑1869 te Stad Hardenberg op 68-jarige leeftijd, dochter van Frerik Zweers (Sweerts) (zie IIIb) en Elizabeth van Dorsten.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 08‑02‑1822 te Stad Hardenberg met Evert Hendriks Veurink, 26 jaar oud, dienstknecht,landman, dagloner, geboren op 14‑08‑1795 te Rheeze, Hulskamp, gedoopt op 16‑08‑1795 te Heemse, overleden op 11‑03‑1825 te Stad Hardenberg op 29-jarige leeftijd (aangifte door: buren Rutgert Koeslag, 61, winkelier en J.H. ten Broeke, 60, schoemaker.), begraven op 12‑03‑1825, zoon van Hendrik Everts Veurink, landbouwer, en Berendina Jansen Stoeten.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 26‑05‑1826 te Stad Hardenberg. Huwelijkse Bijlage: 6-4-1826 goedkeuring uit Brussel.
Stad Hardenberg (dispensatie KB 06-04-1826)
met Gerrit Hendriks Veurink, 27 jaar oud, landbouwer, dagloner, geboren op 03‑10‑1798 te Rheeze, Kamp, gedoopt op 07‑10‑1798 te Heemse, overleden op 10‑03‑1847 te Stad Hardenberg op 48-jarige leeftijd. Nationale Militie Ambt Hardenberg lotingsnummer 22, vrijgesteld.
zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939L-SL9W-7K?i=357&wc=9C1P-7M9%3A1028989201%2C1029031201&cc=2026211
, zoon van Hendrik Everts Veurink, landbouwer, en Berendina Jansen Stoeten.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik Willem, geboren op 17‑07‑1822 te Stad Hardenberg, overleden op 01‑08‑1822 te Stad Hardenberg, 15 dagen oud.
2.
Hendrikjen (zie Ve).
3.
levenloos geboren zoontje, geboren op 20‑04‑1825 te Stad Hardenberg, overleden op 20‑04‑1825 te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Evertjen (zie Vf).
5.
Elizabeth, geboren op 29‑10‑1829 te Stad Hardenberg, overleden op 28‑01‑1833 te Stad Hardenberg op 3-jarige leeftijd.
6.
Berendiena (zie Vg).
7.
Lambert Jan (zie Vh).
8.
Frederike (zie Vi).
9.
Gerrit Willem, geboren op 07‑04‑1842 te Stad Hardenberg, overleden op 14‑04‑1842 om 07.00 uur te Stad Hardenberg, 7 dagen oud.
10.
Gerrit Willem, geboren op 13‑05‑1844 te Stad Hardenberg, overleden op 21‑11‑1845 om 03.00 uur te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.

IVg
Hermannus Zweers (Kasman), gemeentebode, landbouwer, geboren op 16‑08‑1809 te Hardenberg, gedoopt (N.H.) op 20‑08‑1809 te Hardenberg. Fredrik Zweers en Elizabeth van Dorsten, Hardenberg Hermannus, overleden op 08‑10‑1871 te Stad Hardenberg op 62-jarige leeftijd. Mem.v.succ. 18-6-1872, 17-5-1872, 8-1873, 9-1873.
Zoon van Frerik Zweers (Sweerts) (zie IIIb) en Elizabeth van Dorsten.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05‑09‑1840 te Stad Hardenberg met Geertruid Willering, 24 jaar oud, geboren op 25‑02‑1816 te Heemse (gezindte: N.H.), overleden op 29‑01‑1859 om 19.00 uur te Stad Hardenberg op 42-jarige leeftijd, dochter van Peter Jansen Willering, timmerman, en Berendina Jansen te Veltrop, landbouwersche.
Uit dit huwelijk:
2.
Berendina (zie Vk).
3.
Evert Jan (zie Vl).
4.
Pieter (zie Vm).
5.
Elisabeth (zie Vn).
6.
Annigje (Pompen Annegien?), geboren op 20‑11‑1852 te Stad Hardenberg, overleden op 22‑11‑1878 te Stad Hardenberg op 26-jarige leeftijd, mem.v.succ. geen kinderen, nalatenschap f.37,075, verwijzing deel 2 blad 99/9, wilsbeschikking/huw.vw. 13-2-1879 III/47.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑05‑1877 te Stad Hardenberg met Albert Jan Breukelman, 28 jaar oud, metselaar, geboren op 23‑07‑1848 te Stad Hardenberg, moeder wordt Gerritdina genoemd, overleden op 15‑07‑1896 te Stad Hardenberg op 47-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op Nijenstede, regel A/21, zerk 152, zoon van Jan Christoffel Brokelman (Breukelman), metselaar, en Berendina Cremer, dienstmeid. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05‑06‑1880 te Stad Hardenberg met Johanna Aleida Bouwkamp, 21 jaar oud, geboren op 24‑12‑1858 te Stad Hardenberg, overleden op 17‑01‑1948 om 22.30 uur te Hardenberg op 89-jarige leeftijd, begraven op 21‑01‑1948 te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/21, zerk 152), dochter van Albert Boukamp, kleermaker, en Wubbegjen Middendorp, naaister.}
7.
Gerrit, geboren op 07‑11‑1855 te Stad Hardenberg, overleden op 07‑07‑1856 te Stad Hardenberg, 243 dagen oud.
8.
Gerrit (zie Vo).

IVh
Gerrit Zweers (Stienen Gait), metselaar, geboren op 18‑12‑1819 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 13‑05‑1900 te Stad Hardenberg op 80-jarige leeftijd, zoon van Frerik Zweers (Sweerts) (zie IIIb) en Johanna Elisabeth Zweers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26‑04‑1844 te Stad Hardenberg met Zwaantjen Kampherbeek, 21 jaar oud, landbouwerse, geboren op 07‑10‑1822 te Stad Hardenberg, overleden op 01‑03‑1886 te Stad Hardenberg op 63-jarige leeftijd, dochter van Jannes Jansen Kampherbeek, klompenmaker, metselaar, en Christina Isacks Deters, dienstmeid te stad Groningen, advertentie 40 jarig huwelijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Frederik (zie Vp).
2.
3.
Christina, geboren op 28‑08‑1848 te Stad Hardenberg, overleden op 21‑08‑1851 te Stad Hardenberg op 2-jarige leeftijd.
4.
Christiaan, geboren op 08‑10‑1851 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 11‑02‑1874 te Stad Hardenberg op 22-jarige leeftijd, begraven op 16‑02‑1874 te Hardenberg, op kerkhof Nijenstede.
5.
Evert (zie Vr).
6.
Johanna (zie Vs).
8.
Gerrit Jan (zie Vu).
9.
Stina (Christina), geboren op 13‑08‑1865 te Stad Hardenberg, overleden op 18‑08‑1866 te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.

IVi
Johannes Zweers, boerenknecht, arbeider, landbouwer, geboren op 27‑10‑1821 te Stad Hardenberg, overleden op 04‑09‑1887 te Stad Hardenberg op 65-jarige leeftijd, zoon van Frerik Zweers (Sweerts) (zie IIIb) en Johanna Elisabeth Zweers.
Gehuwd (1) op 41-jarige leeftijd op 13‑02‑1863 te Ambt Hardenberg, broers zijn Hermannus 53 jaar, landbouwer en Gerrit 43 jaar, metselaar. Echtgenote is Jennegien Grotebuul, 30 jaar oud, dienstmeid te Radewijk, geboren op 29‑08‑1832 om 18.00 uur te Ane, overleden op 07‑05‑1865 te Stad Hardenberg op 32-jarige leeftijd, dochter van Derk Grotebuul en Fennegien Wolbink.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 23‑02‑1866 te Stad Hardenberg met Gerritdina Kampman, 31 jaar oud (zie Vau). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05‑06‑1862 te Ambt Hardenberg met Hendrik Boerman, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 20‑08‑1832 te Diffelen, overleden op 21‑05‑1864 te Diffelen op 31-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Gerrits Boerman, landbouwer, boerenknecht, en Gerritdina Hendriks Hekman.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna (zie Vv).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Hendrik Jan, geboren op 16‑06‑1867 te Stad Hardenberg, overleden op 28‑12‑1867 te Stad Hardenberg, 195 dagen oud.
3.
Hendrik Jan, geboren op 24‑07‑1869 te Stad Hardenberg, overleden op 03‑08‑1869 te Stad Hardenberg, 10 dagen oud.
4.
Hermina, geboren op 20‑01‑1871 te Stad Hardenberg, overleden op 24‑06‑1871 te Stad Hardenberg, 155 dagen oud.
5.
Hermina Johanna, geboren op 04‑10‑1873 te Stad Hardenberg, overleden op 18‑05‑1875 te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.

IVj
Hendrikjen Fokkert, dienstbaar, geboren op 30‑04‑1805 te Hardenberg, gedoopt op 05‑05‑1805 te Hardenberg, overleden voor 1852 te Amsterdam, dochter van Lambert Hendriks, dagloner, landbouwer, en Geertjen Zweers (zie IIIc).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13‑05‑1835 te Amsterdam met Andries Andriessen Bechthold, 28 jaar oud, koopman, mobiel schutter, geboren op 13‑07‑1806 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 20‑07‑1806 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Rutgerus Janze Walet en Anna Maria Bechtold), zoon van Andries Bechthold, koorndrager, en Anna Maria Geertruij Gaatman.
Uit dit huwelijk:
1.
Andries Pieter, geboren ca. 1837.
2.
Lambertus Johannes Jacobus, geboren ca. 1839.
3.
Geertruida, geboren ca. 1840.
4.
Johannes Philippus, geboren ca. 1842.
5.
Cornelis, geboren ca. 1844.

IVk
Jan Hendrik Zweers, slager, landbouwer, geboren op 10‑11‑1791 te Stad Hardenberg, gedoopt op 13‑11‑1791 te Hardenberg, overleden op 22‑05‑1866 te Stad Hardenberg op 74-jarige leeftijd, conscrit 1811 Stad Hardenberg: 04. Jan Hendrik Zweers
Nationale Militie 1814 en paspoort 07-05-1814 te Cherbourg afgegeven. Ontslagen uit de Fransche Marine, daarin ingelijfd als conscrit 1811 en pas lang na de loting van 1814 teruggekeerd. Heeft hiermee voldaan aan de Nationale Militie
, zoon van Derk Zweers (Zweers) V (zie IIId) en Cornelia Gerrits Bruggink (van Bruggen, Windmaakers?) V, landbouwer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑09‑1822 te Stad Hardenberg (getuige(n): Jan Joosten, 55 jaar, linnenwever Gerrit Höltink, 54 jaar, linnenwever Jan van de Scheer, 32 jaar, bakker Hendrik Jan Kampherbeek, 24 jaar, kleermaker.), 12 uur: Jan Hendrik Zweers, 30 jaar, slagter wonende te stad Hardenberg,
meerderjarige zoon van Derk Zweers, slagter alhier en Cornelia van
Bruggen en Hendrike Bijleveld, 26jaar, dienstmeid wonend te stad Hardenberg
meerderjarige dochter van wijlen Lucas Bijleveld, in leven timmerman te
stad en Zwaantjen Hofzink. afkondiging 25 aug. en 1 sept.
Huw.Bijl.: Moet certificaat van voldoening aan de wet op de Nat.Militie overleggen, 19 juli j.l. afgegeven.
Echtgenote is Hendrikjen Bijleveld, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 07‑07‑1796 te Stad Hardenberg, gedoopt op 10‑07‑1796 te Hardenberg, overleden op 24‑06‑1850 te Stad Hardenberg op 53-jarige leeftijd, 1822-09-07: Hendrikjen Bijleveld: dienstmeid, dochter van Lucas Hendriks Bileveld V, timmerman, landbouwer, en Swaantjen Jansen Hofzink V.
Uit dit huwelijk:
2.
Lucas (zie Vx).
3.
Cornelis (zie Vy).
4.
5.
Gerrit Jan, geboren op 28‑12‑1835 te Stad Hardenberg, overleden op 22‑03‑1842 te Stad Hardenberg op 6-jarige leeftijd.
6.
levenloos geboren zoontje, geboren op 28‑10‑1838 te Stad Hardenberg (tweeling), overleden op 28‑10‑1838 te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
7.
levenloos geboren zoontje, geboren op 28‑10‑1838 te Stad Hardenberg, tweeling, overleden op 28‑10‑1838 om 05.30 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
8.
Zwaantjen (zie Vaa).

IVl
Gerrit Zweers, landbouwer, slagter, dagloner, arbeider, geboren op 24‑03‑1796 te Stad Hardenbergh, gedoopt (N.H.) op 27‑03‑1796 te Hardenberg, overleden op 20‑12‑1863 te Stad Hardenberg op 67-jarige leeftijd, welke G. Zweers krijgt in 1824 gratificatie van de 'Slag bij Waterloo'.
 
[gemeentearchief 1856? nr. 189:]
Proces verbaal van de veldwachters G. van Laar en N.H? de Wit tegen Hendrikus Amsink, Gerrit Jan Kampherbeek, Hendrik Jan Kampherbeek, Jan Hulzebos, Jennigje Butters (vrouw van G. Zweers Dz.) en Dirk Zweers Gz. wegens het eigendunkelijk steken van turf of vernielen van veen in het Hardenbergerveld.
Zoon van Derk Zweers (Zweers) V (zie IIId) en Cornelia Gerrits Bruggink (van Bruggen, Windmaakers?) V, landbouwer.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17‑05‑1822 te Stad Hardenberg. Nat.Mil. ligting 1815, 1816 en 1817, niet opgeroepen. Echtgenote is Janna Hendriks Hamberg (Haambergh), 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 17‑11‑1792 te Hardenberg, gedoopt op 18‑11‑1792 te Hardenberg, overleden op 30‑01‑1835 te Stad Hardenberg op 42-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Lamberts Hamberg (Haambergh, Homberg), landman, en Geertien Hendriks Moddejonge. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑07‑1813 te Hardenberg met Frerik Jan Dirks (Prinsen), 25 jaar oud, linnenwever, geboren op 18‑02‑1788 te Magele, gedoopt op 24‑02‑1788 te Den Ham. Asse Derks uit Dekkers te Daarle en Berendine Hendriks uit Halder te Marle, nu woonende op 't Prinzen te Magelde: Frerik Jan. Overleden op 23‑01‑1820 te Stad Hardenberg op 31-jarige leeftijd, zoon van Esse Dirks Dekkers, courantier, landbouwer, en Berendina Hendriks Halder, landbouwster.}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 04‑12‑1835 te Stad Hardenberg met Jennegien Buter (Becker), 23 jaar oud, dienstmeid, landbouwerse, arbeidster, geboren op 25‑10‑1812 te Laar, Voorwold, geen vader opgegeven. Gedoopt te Emlenkamp (Hannover), overleden op 29‑10‑1886 te Stad Hardenberg op 74-jarige leeftijd, 1835: dienstmeid, dochter van N.N. N.N. en Hendrikjen Buter, dagloonster.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaziena, geboren op 06‑02‑1823 te Stad Hardenberg, overleden op 26‑08‑1830 om 18.00 uur te Stad Hardenberg op 7-jarige leeftijd.
2.
Geertjen, geboren op 29‑08‑1825 te Stad Hardenberg, overleden op 18‑08‑1827 te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.
3.
Geertjen (zie Vab).
4.
Klaziena, geboren op 27‑05‑1831 te Stad Hardenberg, overleden op 12‑05‑1834 te Stad Hardenberg op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Derk (zie Vad).
7.
Hendrikjen (zie Vae).
8.
Jan, geboren op 21‑05‑1841 te Stad Hardenberg, overleden op 01‑11‑1842 te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.
9.
Johanna (zie Vaf).
10.
Cornelia, geboren op 21‑10‑1846 te Stad Hardenberg, overleden op 23‑08‑1868 te Collendoorn op 21-jarige leeftijd. Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 24-8-1866 no. 170.
 
"Aan de Officier van Jutitie te Deventer. Hierbij heb ik de eer U.Ed.Achtb. te overzenden een procesverbaal wegens diefstal van appelen. Ofschoon het feit slechts door één getuige kan worden bewezen, heb ik echter gemeend hetzelve te moeten opmaken en U.Ed.Achtb. dringendst te verzoeken om het feit geregtelijk te vervolgen en wel eensdeels, omdat de bedoelde C. Zweers zich herhaaldelijk aan diefstal schuldig te maken zeer verdacht word, zonder dat men het haar heeft kunnen bewijzen en anderdeels om alhier het stelen van appelen en peeren, zoo menigvuldig gepleegd wordende, te doen ophouden".
 
 
Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 6-9-1866 no. 179.
 
"Aan de Officier van Justitie te Deventer. Ter beantwoording uwer missive van den 31e der vorige maand, heb ik de eer te berigten, dat Cornelia Zweers de diefstal van appelen uit den tuin van G. Nijman allerstelligst ontkend en zegt geheel en al in den tuin niet te zijn geweest. Dat niemand, dan Gerrit Nijman, op dat oogenblik op die plaats tegenwoordig was en er aldus geen andere getuige tot staving van het feit is, dan G. Nijman".
 
 
Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 10-9-1866 no. 181.
 
"Aan de Officier van Justitie. In antwoord op uwe missive van den 5e dezer, heb ik de eer te berigten dat ik mij overtuigd heb, dat Cornelia Zweers stellig den diefstal van appels zal blijven ontkennen en het nodeloos zal zijn haar in dezen nader te onderhouden. Dat het, naar mijne inzien, indien op het getuigenis van G. Nijman de zaak niet kan worden gebragt tot veroordeeling, het best zoude zijn daaraan geene verdere ruchtbaarheid te geven, maar dat wij den tijd afwachten, dat zij, indien zij zich verder aan dusdanig vergrijp blijft schuldig maken, door de policie-beambten op de daad wordt betrapt. Ik heb aan gemelde beambten gelast dagelijks op haar een wakend oog te houden en wordt zij dan ook zoowel overdag, als des nachts, zooveel zulks kan geschieden, naauwkeurig gadegeslagen. Zij is 19 jaren oud en bij de hand, zodat zij tot geene bekentenis zal komen".

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22‑05‑1868 te Ambt Hardenberg met Fredrik Bossink, 32 jaar oud, arbeider, geboren op 05‑05‑1836 om 05.00 uur te Ane, overleden op 20‑05‑1898 om 11.00 uur te Collendoorn op 62-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Jansen, schaapherder, en Hendrikjen Jansen Woelderink, dienstmeid, arbeidster. {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23‑02‑1872 te Ambt Hardenberg met Hendrikjen Schutmaat, 25 jaar oud, geboren op 29‑09‑1846 om 08.00 uur te Holthone, dochter van Jan Schutmaat en Berendina Stegeman.}
11.
Jan (Jan Rond) (zie Vag).

IVm
Aaltje Zweers, linnennaaister, kleermaakster, geboren op 23‑10‑1800 te Stad Hardenbergh, gedoopt op 26‑10‑1800 te Hardenberg, overleden op 16‑04‑1855 te Stad Hardenberg op 54-jarige leeftijd, dochter van Derk Zweers (Zweers) V (zie IIId) en Cornelia Gerrits Bruggink (van Bruggen, Windmaakers?) V, landbouwer.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 07‑07‑1832 te Stad Hardenberg met Fredericus Egberts Roo Hendriks, 27 jaar oud, kleermaker, schutter in de Belgische Opstand? Geboren op 14‑06‑1805 te Den Ham, gedoopt op 30‑06‑1805 te Den Ham. Egbert Kelder? en Berendina Bouwhuis uit den Ham geb. in Roo Hendriks in den Ham: Fredericus. Overleden op 21‑01‑1837 te Stad Hardenberg op 31-jarige leeftijd, zoon van Egbert Alberts Jager, kleermaker, en Berendina Gerrits Bouwhuis, arbeidster, spinster.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 23‑11‑1843 te Stad Hardenberg met Albert Boukamp, kleermaker, geboren 1814 te Laarwold, Emlenkamp, Hannover, overleden op 25‑06‑1862 te Stad Hardenberg, zoon van Jan Boukamp en Hendrika Buters. {Hij is later gehuwd op 24‑08‑1855 te Stad Hardenberg met Wubbegjen Middendorp, 29 jaar oud, naaister, geboren op 25‑04‑1826 te Stad Hardenberg, overleden op 10‑10‑1892 te Stad Hardenberg op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan Willems Middendorp, schipper, en Matta Frederiks Baarslag.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
levenloos geboren dochtertje Zweers (onecht), geboren op 04‑07‑1832 te Stad Hardenberg, overleden op 04‑07‑1832 te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.

IVn
Diena Zweers, dienstmaagd, geboren op 01‑06‑1805 te Hardenberg, gedoopt op 02‑06‑1805 te Hardenberg, overleden op 19‑12‑1879 om 02.00 uur te Zwolle op 74-jarige leeftijd, 1832: dienstmaagd, dochter van Derk Zweers (Zweers) V (zie IIId) en Cornelia Gerrits Bruggink (van Bruggen, Windmaakers?) V, landbouwer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12‑07‑1832 te Zwolle. Doop Jan, Nat.Mil. ligting 1823 met Jan Alberts van Stegeren, 27 jaar oud, landbouwer, arbeider, houtkopersknecht, geboren op 19‑12‑1804 te Zwollerkerspel, overleden op 20‑02‑1863 te Zwolle op 58-jarige leeftijd, landbouwer: 1832, 1861
arbeider: 1843, 1846, 1849
houtkopersknecht: 1863
, zoon van Albert Gerrits van Stegeren, landbouwer, en Willemina Jansen Visscher, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina (zie Vai).
2.
Christina (zie Vaj).
3.
Alberdina, geboren op 11‑04‑1838 te Zwolle, overleden op 01‑07‑1844 te Zwolle op 6-jarige leeftijd.
4.
Derk (zie Vak).
5.
Albert (zie Val).
6.
Gerregien, geboren op 16‑04‑1846 te Zwolle, overleden op 27‑03‑1927 te Harderwijk op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑05‑1871 te Buiksloot met Lukas Steffens, akkerbouwer, geboren 1844 te Buiksloot, overleden vo 1927, zoon van Mijndert Steffens, visser, en Barbera Goede.
7.
Hendrika, geboren op 06‑11‑1849 te Zwolle, overleden op 02‑04‑1850 te Zwolle, 147 dagen oud.

IVo
Johanna Gertruij Brautigam, naaister, gedoopt (Hervormd) op 16‑12‑1791 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Johannes Brautigam en Gertruij Elisabeth Armborstin), overleden op 19‑08‑1833 te Amsterdam op 41-jarige leeftijd, dochter van Johannes Brautigam, 1820: gestkoper, en Geertruid Zweers (zie IIIe).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑10‑1814 te Amsterdam met Hendrik Antonij Leenderts Scheres, blikslagersknecht, geboren ca. 1791, zoon van Leendert Scheres, bediende aan het Octrooi, en Jacoba van Gorsel.
Uit dit huwelijk:
1.
nageslacht.

IVp
Johanna Cathrina Bräutigam (tweeling), gedoopt (Hervormd) op 23‑03‑1797 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Johann George Brautigam en Johanna Cathrina Bergman), overleden op 19‑11‑1851 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, dochter van Johannes Brautigam, 1820: gestkoper, en Geertruid Zweers (zie IIIe).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15‑05‑1815 te Amsterdam met Barthold van Laar, kunstdraaier, geboren 1793 te Amsterdam, overleden na 1842, zoon van Willem van Laar, kunstdraaier, en Johanna Catharina Krupp.
Uit dit huwelijk:
1.
nageslacht.

IVq
Johan George Brautigam, koetsier, geboren op 16‑04‑1807 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 19‑04‑1807 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel (getuige(n): Johan George Brautigam), overleden op 19‑06‑1847 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, zoon van Johannes Brautigam, 1820: gestkoper, en Geertruid Zweers (zie IIIe).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22‑04‑1840 te Amsterdam met Jennechien Zweers, 30 jaar oud (zie IVt).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Leonard, geboren op 28‑01‑1841 te Amsterdam, overleden op 24‑11‑1867 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd.
2.
levenloos geboren zoontje, geboren op 09‑05‑1846 te Amsterdam, overleden op 09‑05‑1846 te Amsterdam, 0 dagen oud.

IVr
Johanna Maria Veenenburg, geboren op 11‑07‑1805 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 21‑07‑1805 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jurriaan Smit en Johanna Veenenburg), overleden op 15‑02‑1854 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Jan Cornelissen Veenenburg, timmerman, en Fennigje Zweers (zie IIIf).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03‑05‑1826 te Amsterdam met Steven van den Broeke, goudsmid, geboren 1801 te Middelburg, overleden na 1854, zoon van Jacobus van den Broeke en Jacoba Ammerijn.
Uit dit huwelijk:
1.
nageslacht.

IVs
Alida Veenenburg, geboren op 16‑04‑1811 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 05‑05‑1811 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Jan Hendrik Zweers en Aaltje Brand), dochter van Jan Cornelissen Veenenburg, timmerman, en Fennigje Zweers (zie IIIf).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑01‑1838 te Amsterdam met Basteijaan Willem Gerrits Hiddink, 32 jaar oud, onderwijzer, winkelbediende, geboren op 26‑02‑1805 te Amsterdam, overleden op 12‑04‑1853 te Amsterdam, Kerkstraat 242 op 48-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Hiddink en Dirkje Ritter.
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos geboren zoontje, geboren op 10‑12‑1850 te Amsterdam, overleden op 10‑12‑1850 te Amsterdam, 0 dagen oud.

IVt
Jennechien Zweers, geboren op 16‑08‑1809 te Hardenberg, gedoopt op 20‑08‑1809 te Hardenberg. Gerrit Jan Zweers en Marrechien Welleweerd, Hardenberg Jennechien, overleden op 09‑05‑1846 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd, in kraambed, dochter van Gerrit Jan Zweers (zie IIIg) en Marregien Hendriks Welleweerd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22‑04‑1840 te Amsterdam met Johan George Brautigam, 33 jaar oud (zie IVq).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IVq).

IVu
Marrigjen Zweers, geboren op 27‑10‑1817 te Hardenbergh, overleden op 09‑07‑1884 te Linde, Den Ham op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan Zweers (zie IIIg) en Fennegin Hendriks Maarlink (Weggebacker), landbouwerse.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑07‑1844 te Den Ham met Mannes Gerrits Pas, arbeider, geboren 1795 te Magele, Den Ham, overleden op 07‑12‑1862 te Linde, Den Ham, zoon van Gerrit Pas en Grietje Overmars. {Hij was eerder gehuwd op 17‑02‑1837 te Den Ham met Hendrikjen van Rossum, arbeidster, geboren 1797 te Stad Ommen1, overleden op 09‑05‑1841 te Magele, Den Ham, dochter van Peter Martinus van Rossum, kuiper, en Aaltje Rumphff (Tromp).}
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikje, geboren 1845 te Den Ham, overleden op 08‑02‑1892 te Linde.
2.
Gerrit Jan, geboren op 01‑05‑1850 te Den Ham, overleden op 20‑02‑1932 te Den Ham op 81-jarige leeftijd.

IVv
Jan Hendrik Zweers, landbouwer arbeider, geboren op 18‑08‑1819 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H./Chr.Geref.), overleden op 24‑11‑1899 te Stad Hardenberg op 80-jarige leeftijd. Gevangen te Ommen in 1883:1 dag wegens weiden van vee op andermans grond J.H.Zweers gb. en won.te Stad Hardenberg, 63 jaar, gehuwd, landbouwer,NH. Zoon van Gerrit Jan Zweers (zie IIIg) en Fennegin Hendriks Maarlink (Weggebacker), landbouwerse.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12‑05‑1853 te Stad Hardenberg met Hendrikjen Reerink, 32 jaar oud, geboren op 17‑10‑1820 te Heemse, overleden op 05‑10‑1891 te Stad Hardenberg op 70-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendrik Roelofs Reerink, landbouwer, en Ebbegien Gerrits Otten, dienstmeid, heeft 3 jaar gediend op de Venebrugge.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan (zie Vam).
2.
Egbert Jan (zie Van).
3.
Fennegien, geboren op 04‑02‑1860 te Stad Hardenberg, overleden op 01‑12‑1863 te Stad Hardenberg op 3-jarige leeftijd.

IVw
Zwaantjen Zweers, geboren op 07‑10‑1822 te Stad Hardenberg (gezindte: N.H.), overleden op 12‑04‑1897 te Stad Hardenberg op 74-jarige leeftijd. Zat in 1884 samen met zoon Christiaan in de gevangenis te Ommen. Dochter van Gerrit Jan Zweers (zie IIIg) en Fennegin Hendriks Maarlink (Weggebacker), landbouwerse.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑05‑1848 te Stad Hardenberg met Jan Hendrik Brokelman (Breukelman), 29 jaar oud, metselaar, geboren op 25‑03‑1819 te Heemse, overleden op 10‑01‑1892 te Stad Hardenberg op 72-jarige leeftijd, zoon van Albert Jansen Brokelman, kleermaker, werkman, en Catharina Geertruid Christoffels van Slooten, arbeidersche.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan Breukelman, geboren op 22‑08‑1848 te Stad Hardenberg, overleden op 18‑02‑1852 om 10.30 uur te Stad Hardenberg op 3-jarige leeftijd.
5.
Christina Breukelman, geboren op 27‑08‑1858 te Stad Hardenberg, overleden op 11‑07‑1863 om 07.00 uur te Stad Hardenberg op 4-jarige leeftijd.
6.

IVx
Elisabeth Zweers, geboren op 22‑07‑1812 te Hardenbergh, overleden op 15‑01‑1872 te Stad Hardenberg op 59-jarige leeftijd, dochter van Derk Zweers (junior) (zie IIIh) en Jannigjen Gerrits Beltman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1838 te Stad Hardenberg met Derk Zweers, 31 jaar oud, tapper, schipper, logementhouder, 1837: in de Prins, geboren op 11‑12‑1806 te Hardenberg, gedoopt (N.H.) op 21‑12‑1806 te Hardenberg. Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 5-9-1866 no. 177.
 
"Aan Gedeputeerde Staten. In voldoening aan het besluit van den 20e november 1851, hebben wij de eer u te berigten, dat ter vervulling der vacature, ontstaan door de periodieke aftreding van den wethouder Johannes Hurink, op gisteren tot wethouder is benoemd de heer D. Zweers B.zn, welke zijne benoeming heeft aangenomen".
 
 
Bron: copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 14-12-1881, no. 193.
 
"Aan Gedeputeerde Staten. Onder terugzending van het adres van D. Zweers B.zn, wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand, tevens het bedrijf uitoefenende van slijter en tapper, wonende in deze gemeente, daarbij verzoekende hem vrijstelling te willen verleenen van het verbod, vervat in art. 3 no. 9 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank, om bericht en raad in onze handen gesteld, bij U.Ed.Gr.Achtb. apostille d.d. 8 dezer no. 5522 hebben wij de eer te berichten dat adressant sedert jaren het bedrijf van slijter en tapper in sterken drank uitoefend. Dat zijn debiet hoofdzakelijk bestaat in het verkoopen van drank bij de maat. Dat hij ook wel aan degen die zulks vraagt een boreel schenkt, doch dat er wel weken kunne verloopen dat zulks niet plaats vindt, en kan men hem niet als gewoon koffijhuishouder beschouwen. Dat adressants betrekking van wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand volstrekt geen invloed uitoefend op zijn bedrijf en debiet van sterken drank en is onze raad strekkende om aan adressant de verzochte vrijstelling te verleenen".
Overleden op 05‑11‑1886 te Stad Hardenberg op 79-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/15, zerk 78), zoon van Berend Zweers, schipper, kastelein, tapper, tolgaarder, en Willemina Jansen.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemina Elisabeth, geboren op 15‑04‑1839 te Stad Hardenberg, overleden op 02‑03‑1864 om 23.00 uur te Stad Hardenberg op 24-jarige leeftijd.
2.
Derk Jan, geboren op 15‑06‑1841 te Stad Hardenberg, overleden op 02‑03‑1843 om 23.00 uur te Stad Hardenberg op 1-jarige leeftijd.
3.
Johanna Berendina (zie Vat).
4.
Hendrika Aleida, geboren op 22‑12‑1846 te Stad Hardenberg, overleden op 06‑03‑1851 om 01.00 uur te Stad Hardenberg op 4-jarige leeftijd.
5.
Hendrika Aleida, geboren op 03‑10‑1853 te Stad Hardenberg, overleden op 06‑02‑1922 te 's Gravenhage op 68-jarige leeftijd. Zij werd op 31-12-1888 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Hillegersberg, Rotterdam bij haar echtgenoot. Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25‑10‑1888 te Stad Hardenberg met Frederik Philip Röpcke, 46 jaar oud, consul van Perzië voor Rotterdam en chef der firma F. Röpcke & Co aldaar, officier in de orde van Oranje-Nassau, geboren op 01‑08‑1842 te Raalte (gezindte: N.H.), overleden op 23‑06‑1913 te 's Gravenhage op 70-jarige leeftijd. Hij is op 29 september 1888 aan de Straatweg C77 buiten (later C144) in Hillegersberg gaan wonen (afkomstig uit Rotterdam) en is dan weduwnaar van Anna Kenau Wilhelmina Gevers Deijnoot, zoon van Christiaan Hendrik Frederiks Röpcke, belastingcommies, en Johanna Zweers. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01‑08‑1868 te Nijmegen met Anna Kenau Wilhelmina Gevers Deijnoot, 20 jaar oud, geboren op 22‑08‑1847 te Weurt / Hatert, overleden op 26‑07‑1886 te Zeist op 38-jarige leeftijd, dochter van Pieter Marie Eduard Gevers Deijnoot en Maria Clavant.}

IVy
Hermina Zweers, geboren op 15‑04‑1803 te Hardenberg, gedoopt op 17‑04‑1803 te Hardenberg, overleden op 08‑03‑1870 om 06.00 uur te Heemse op 66-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Zweers (zie IIIi) en Gesine Everts Santman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑06‑1829 te Ambt Hardenberg met Hendrik Jansen Kampman, 25 jaar oud, landbouwer, tapper, geboren op 06‑05‑1804 te Heemse, Kampman, gedoopt op 18‑05‑1804 te Heemse, overleden op 03‑09‑1878 om 01.00 uur te Heemse op 74-jarige leeftijd, 1832: schutter, zoon van Jan Hendriks Kampman (Luggers?), landbouwer, en Gerridina Egberts Nijmeijer.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritdina, geboren 1829 te Heemse, overleden op 04‑06‑1832 te Heemse.
2.
Gerritdina, geboren op 21‑09‑1829 te Heemse, overleden op 04‑06‑1832 te Heemse op 2-jarige leeftijd, begraven op 07‑06‑1832 te Heemse.
3.
Hendrikus, geboren op 03‑08‑1831 te Heemse, overleden op 20‑11‑1831 te Heemse, 109 dagen oud, begraven op 21‑11‑1831 te Heemse.
4.
Hendrikus, geboren op 05‑11‑1832 te Heemse, overleden op 16‑11‑1832 te Heemse, 11 dagen oud.
5.
Gerritdina (zie Vau).
6.
Hendrika Johanna (zie Vav).
7.
Jansjen, geboren op 08‑08‑1840 te Heemse, overleden op 07‑11‑1926 om 11.00 uur te Loozen op 86-jarige leeftijd, begraven te Hardenberg, op kerkhof 'Nijenstede', gelegen aan de Stationsstraat (regel A/05, zerk 329).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27‑10‑1865 te Ambt Hardenberg met Hendrik Kollen, 25 jaar oud, bakker, winkelier, geboren op 27‑09‑1840 om 01.00 uur te Anerveen, overleden op 08‑10‑1897 te Stad Hardenberg op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans Jansen Kollen, winkelier, landbouwer, turfmaker, en Roelofjen Alberts Oost, turfmaakster.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 12‑08‑1898 te Gramsbergen met Egbert Jan van der Veen, 45 jaar oud, opende cafe "Halfweg" te Loozen, geboren op 23‑01‑1853 om 01.00 uur te Gramsbergen, overleden op 28‑05‑1934 om 19.00 uur te Brucht op 81-jarige leeftijd, zoon van Teunis van der Veen, landbouwer, linnenwever, logementhouder, tapper, paardenhandelaar, en Geertruid Kleine Balderhaar. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑04‑1879 te Gramsbergen met Hendrika Derks, 27 jaar oud, geboren op 20‑07‑1851 om 09.00 uur te Gramsbergen, overleden op 13‑09‑1897 om 17.00 uur te Loozen 10 op 46-jarige leeftijd, dochter van Coenraad Derks en Gerritdina Kamphuis.}
8.
Gerrit (zie Vaw).
9.
Gesina (zie Vax).

IVz
Evert Zweers (Ka's Evert?), kleermaker, winkelier, landbouwer, geboren op 09‑07‑1806 te Hardenberg, gedoopt (N.H.) op 13‑07‑1806 te Hardenberg, overleden op 28‑01‑1872 om 23.00 uur te Heemse op 65-jarige leeftijd. Signalement. Lengte: 1 el en 780 str.; aangezicht: breed; voorhoofd: lang; oogen: bruin; neus: groot; mond: groot; kin: klein; haar: donkerbruin; wenkbraauwen: donkerbruin; geen merkbare teekenen. Zoon van Hendrikus Zweers (zie IIIi) en Gesine Everts Santman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑05‑1832 te Ambt Hardenberg met Jennigjen Jansen Kampman, 25 jaar oud, landbouwerse, geboren op 12‑09‑1806 te Heemse, Kampman, gedoopt op 14‑09‑1806 te Heemse, overleden op 21‑01‑1881 om 16.00 uur te Heemse op 74-jarige leeftijd, begraven op 25‑01‑1881 te Heemse, 20-1-1880 inventaris en boedelscheiding, 2 woningen kadasternr.B1581/1612 etc. Dochter van Jan Hendriks Kampman (Luggers?), landbouwer, en Gerridina Egberts Nijmeijer, testament 31-7-1871/ Woonden Bev.Reg.1860-1869: Heemse A78.
Uit dit huwelijk:
1.
Gesina (zie Vay).
2.
3.
Hendrikus (zie Vba).
4.
Jan, geboren op 29‑10‑1839 te Heemse, overleden op 23‑11‑1847 te Heemse, Ambt Hardenberg op 8-jarige leeftijd, begraven op 27‑11‑1847 te Heemse, kind van E.Zweers.
5.
Gerritdina (zie Vbb).
6.
Berend (zie Vbc).
7.
Jan (zie Vbd).

IVaa
Hermanna Elizabeth Zweers, dienstmeid te Zwolle, geboren op 18‑12‑1809 te Hardenberg, gedoopt op 24‑12‑1809 te Hardenberg. Hendrikus Zweers en Gezina Zandman, Hardenberg Hermanna Elizabeth, overleden op 24‑05‑1898 te Stad Hardenberg op 88-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Zweers (zie IIIi) en Gesine Everts Santman.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑06‑1834 te Stad Hardenberg met Hendrik Engberts van Faassen, 37 jaar oud, dienstknecht, tolgaarder, dagloner, milicien in de Belgische Opstand, geboren op 11‑03‑1797 te Collendoorn, Tempelmans, gedoopt op 19‑03‑1797 te Heemse, overleden op 08‑11‑1860 om 11.00 uur te Rheeze op 63-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit Jan Veurink, 73 jaar en Jan Overweg, 34 jaa, landbouwers te Rheeze). Hendrik van Faassen fourier, hij is wegens 34-jarige ouderdom op 10 juni 1832 uit dienst ontslagen.Hij was op 10 april 1831 aangekomen te Staats-Vlaanderen en heeft hier 62 dagen gediend. Kwam hij in aanmerking voor het metalen kruis? Zoon van Engbert Rutger Gerrits van Faassen, landbouwer te Collendoorn, en Geertjen Everts (Veurink).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus (zie Vbe).
2.
Engbert Rutger, tolgaarder, geboren op 12‑07‑1838 te Stad Hardenberg, gedoopt op 29‑07‑1838 te Hardenberg, overleden op 06‑12‑1918 te Stad Hardenberg op 80-jarige leeftijd.
3.
Gezina, geboren op 13‑07‑1842 te Stad Hardenberg, overleden op 14‑07‑1929 te Stad Hardenberg op 87-jarige leeftijd.
4.
Gerrit, geboren op 13‑02‑1845 te Rheeze, overleden op 26‑07‑1863 om 04.00 uur te Rheeze op 18-jarige leeftijd.
5.
Geertruida, geboren op 06‑05‑1849 te Rheeze, overleden op 18‑03‑1931 te Coevorden op 81-jarige leeftijd.

IVab
Lucas Schoemakers, schildersknecht, geboren op 29‑03‑1803 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 09‑10‑1803 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Abraham Schuldink en Hendrika Schoemakers), overleden na 1853 te Amsterdam, zoon van Dirk Barend Schoemakers (zie IIIk) en Roelofje Jansen Schuldink.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06‑03‑1833 te Amsterdam met Gezina Gerrits Schuldink, geboren 1804 te Coevorden, dochter van Gerrit Schuldink en Johanna Scholten.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Barend, bediende, loodgieter, geboren 1833 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 06‑02‑1867 te Amsterdam met Johanna Hendrika ter Horst de Vries, dienstbaar, geboren 1836 te Amsterdam, overleden voor 1870, dochter van Willem ter Horst de Vries en Hendrika Schlijn.
Gehuwd (2) op 05‑10‑1870 te Amsterdam met Jansje Hoed, dienstbaar, geboren 1837 te Amsterdam, dochter van Willem Frederik Hoed, kruier, en Maria Hofland.
2.
Gerrit, smidsknecht, geboren 1834 te Amsterdam.
Gehuwd op 16‑11‑1864 te Amsterdam met Josina Gill, naaister, geboren 1836 te Amsterdam, dochter van Johannes Gill en Trijntje Gelwig.
3.
Geertruida Margaretha, geboren 1846, overleden op 09‑04‑1848 te Amsterdam.

Va
Willem Frederik Zweers (Zweersen), letterzetter, boekdrukker, boekhandelaar, uitgever der Nieuwe Zwolsche Courant, geboren op 12‑03‑1824 te Zwolle (gezindte: N.H.), overleden op 14‑01‑1876 om 08.00 uur te Zwolle op 51-jarige leeftijd, zoon van Jan Zweers (zie IVa) en Geertrui Damman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑07‑1846 te Zwolle met Alijda Assies, 25 jaar oud, boekdrukster, geboren op 11‑04‑1821 te Zwolle, overleden op 30‑05‑1894 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, dochter van Evert Assies, scheepstimmerman, en Johanna Kok.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik (zie VIa).
2.
3.
Reinier (zie VIc).
4.
Geertrui, geboren op 16‑05‑1855 te Zwolle, overleden op 25‑06‑1923 om 03.00 uur te Zwolle op 68-jarige leeftijd.
5.
Jennegien (zie VId).
6.
Derk Jan, geboren op 23‑12‑1859 te Zwolle, overleden op 16‑08‑1862 om 06.00 uur te Zwolle op 2-jarige leeftijd.
7.
Alijda Wilhelmina (zie VIe).
8.
Antje Peternella, geboren op 14‑12‑1862 te Zwolle, overleden op 30‑06‑1863 om 08.30 uur te Zwolle, Vosjessteeg, 198 dagen oud, 6 maanden oud.
9.
Antje Petronella, onderwijzeres, geboren op 29‑12‑1864 te Zwolle, overleden op 05‑02‑1939 om 09.00 uur te Zwolle op 74-jarige leeftijd.

Vb
Derk Jan Antoni Samuel Zweers, koopman, geboren op 06‑02‑1821 te Zwolle, overleden op 22‑02‑1900 om 12.00 uur te Zwolle op 79-jarige leeftijd, aan het Bleekerswegje. Begraven te Meppelerstraatweg, Zwolle, zoon van Reijnier Zweers (zie IVb) en Klaasiena Arendina Johannessen Kraamer.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14‑07‑1855 te Zwolle met Jansje Klinkert, 24 jaar oud (zie Vc).
Uit dit huwelijk:
1.
Gesiena Arendiena, geboren op 18‑12‑1856 te Zwolle, overleden op 06‑02‑1860 om 13.00 uur te Zwolle op 3-jarige leeftijd. Diezerstraat.
2.
Arendina Gesina, geboren op 13‑02‑1868 te Zwolle. WS. Bevolkingsregister uit Den Haag
Op 28-04-1908 ingekomen uit Zwolle
Op 21-08-1908 Sweelinckplein 18
Op 27-04-1917 naar Deventer, Brinkgrevestr. 6
Op 24-04-1924 ingekomen uit Rotterdam
Op 2 mei 1924 Sweelinckstraat 63 t.h.v. de weduwe Ten Cate
Op 07-01-1926 vertrokken naar Florence, Italië
.

Vc
Jansje Klinkert, geboren op 15‑09‑1830 te Zwolle, overleden op 28‑01‑1900 te Zwolle op 69-jarige leeftijd, begraven te Meppelerstraatweg, Zwolle, huwt met neef, dochter van Hermen Jan (Harmen Jan) Klinkert (Jans), koopman, en Jansien Zweers (zie IVc).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑07‑1855 te Zwolle met Derk Jan Antoni Samuel Zweers, 34 jaar oud (zie Vb).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder Vb).

Vd
Elizabeth Kamphuis, geboren op 21‑07‑1821 te Stad Hardenberg, gedoopt op 29‑07‑1821 te Hardenberg, overleden op 01‑04‑1864 te Stad Hardenberg op 42-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Gerrits Kamphuis, kleermaker, dagloner, militair in het leger van Napoleon, en Aaltje Zweers (zie IVe).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 26‑09‑1846 te Ambt Hardenberg met Derk Jan Schutte, 27 jaar oud, landbouwer te Venebrugge, geboren op 27‑02‑1819 te Venebrugge, overleden op 14‑04‑1862 te Stad Hardenberg op 43-jarige leeftijd, zoon van Berend Lubberts Schutte, landbouwer, en Evertjen Hendriks Nijman.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 02‑04‑1863 te Stad Hardenberg met Gerrit Pasjes, 44 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 19‑01‑1819 om 04.00 uur te Ane, overleden op 13‑04‑1892 om 16.00 uur te Holtheme 36 op 73-jarige leeftijd, zoon van Albert Lucassen Passies (Pasjes), landbouwer, en Stijntje (Stiene) Hermsen Roelofs. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op 04‑05‑1865 te Stad Hardenberg met Everdina Visscher, 27 jaar oud, geboren op 10‑09‑1837 te Venebrugge, overleden op 18‑11‑1870 te Stad Hardenberg op 33-jarige leeftijd, dochter van Derk Jan Berends Visscher, dienstknecht, herbergier, landbouwer, en Johanna Schutte.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit (Gerrit Jan?), geboren op 01‑11‑1847 te Stad Hardenberg, overleden op 20‑05‑1855 te Stad Hardenberg op 7-jarige leeftijd.
2.
Evertjen (zie VIf).
3.
Uit het tweede huwelijk:
4.
levenloos geboren zoontje, geboren op 20‑11‑1863 te Stad Hardenberg, tweeling, overleden op 20‑11‑1863 om 02.00 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.
5.
levenloos geboren dochtertje, geboren op 20‑11‑1863 te Stad Hardenberg, tweeling, overleden op 20‑11‑1863 om 02.00 uur te Stad Hardenberg, 0 dagen oud.


    Blad 1 van 7 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail